info@lakeustuonti.fi


Lakeus Tuonti Oy 
2859348-5

Mettätie 46 
61800 Kauhajoki


Mika
050 411 59 31
mika@lakeustuonti.fi


Pertsa
0400 88 95 96
pertsa@lakeustuonti.fi